Kursy na prawo jazdy

Zapisy na kurs można dokonać do trzech miesięcy przed ukończeniem 18. roku życia. Na spotkanie organizacyjne zaproszony jest lekarz, który za badanie pobiera 50 zł. Kurs zaczyna się od 30 godzin teorii. Kursantom udostępniamy pomoce dydaktyczne do nauki w domu (program komputerowy, książki, testy).

Jazdę realizujemy w pojazdach identycznych jak na egzaminie państwowym. Szkolenie odbywa się na placu manewrowym oraz w mieście. Po uzyskaniu pozytywnej oceny od wykładowcy i instruktora kursanci odbierają dokumenty i składają w WORD celem wyznaczenia terminu egzaminu państwowego.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • zaświadczenia lekarskie
  • dowód opłaty za egzamin państwowy
  • fotografia (1 szt. o wym 3.5cm x 4.5cm)
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia


Zgodnie z obecnymi przepisami, aby wykonywać zawód kierowcy zawodowego należy posiadać (oprócz prawa jazdy)dodatkowe badanie lekarskie, badanie psychologiczne (kurs na przewóz osób i rzeczy lub kwalifikacje wstępną), obowiązkowe szkolenie okresowe co 5 lat.

Szkolenie okresowe w okresie przejściowym jest uzależnione od daty wydania prawa jazdy właściwej kategorii.

Data uzyskania prawa
jazdy kat. D
Termin szkolenia okresowego
i wymiany prawa jazdy
od 1.01.1991 do 31.12.2000 do 10.09.2011
od 1.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2012
od 1.01.2006 do 10.09.2008 do 10.09.2013

Data uzyskania
prawa jazdy kat. C
Termin szkolenia okresowego
i wymiany prawa jazdy
od.1.01.1981 do 31.12.1995 do 10.09.2011
od 1.01.1996 do 31.12.2000 do 10.09.2012
od 1.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2013
od 1.01.2006 do 10.09.2009 do 10.09.2014

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • kurs kwalifikacyjny
  • kwalifikacja wstępna

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA SZKOLENIE OKRESOWE
280 godz 70 godz 35 godz
teoria (260) + praktyka (20)teoria (65) + praktyka (5)teoria (35)


Aby uzyskać więcej szczegółów- skontaktuj się z nami!

Site created by Include - strony WWW Css/Xhtml template