Kursy na prawo jazdy

Zapisy na kurs można dokonać do trzech miesięcy przed ukończeniem 18. roku życia. Na spotkanie organizacyjne zaproszony jest lekarz, który za badanie pobiera 0 zł. Kurs zaczyna się od 30 godzin teorii. Kursantom udostępniamy pomoce dydaktyczne do nauki w domu (program komputerowy, książki, testy).

Jazdę realizujemy w pojazdach identycznych jak na egzaminie państwowym. Szkolenie odbywa się na placu manewrowym oraz w mieście. Po uzyskaniu pozytywnej oceny od wykładowcy i instruktora kursanci odbierają dokumenty i składają w WORD celem wyznaczenia terminu egzaminu państwowego.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • zaświadczenia lekarskie
  • dowód opłaty za egzamin państwowy
  • fotografia (1 szt. o wym 3.5cm x 4.5cm)
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia


Zgodnie z obecnymi przepisami, aby wykonywać zawód kierowcy zawodowego należy posiadać (oprócz prawa jazdy)dodatkowe badanie lekarskie, badanie psychologiczne (kurs na przewóz osób i rzeczy lub kwalifikacje wstępną), obowiązkowe szkolenie okresowe co 5 lat.

Szkolenie okresowe w okresie przejściowym jest uzależnione od daty wydania prawa jazdy właściwej kategorii.

Data uzyskania prawa
jazdy kat. D
Termin szkolenia okresowego
i wymiany prawa jazdy
od 1.01.1991 do 31.12.2000 do 10.09.2011
od 1.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2012
od 1.01.2006 do 10.09.2008 do 10.09.2013

Data uzyskania
prawa jazdy kat. C
Termin szkolenia okresowego
i wymiany prawa jazdy
od.1.01.1981 do 31.12.1995 do 10.09.2011
od 1.01.1996 do 31.12.2000 do 10.09.2012
od 1.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2013
od 1.01.2006 do 10.09.2009 do 10.09.2014

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • kurs kwalifikacyjny
  • kwalifikacja wstępna

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA SZKOLENIE OKRESOWE
280 godz 70 godz 35 godz
teoria (260) + praktyka (20)teoria (65) + praktyka (5)teoria (35)


Aby uzyskać więcej szczegółów- skontaktuj się z nami!

Site created by Include - strony WWW Css/Xhtml template